Nyt fra Biokemisk Forening

Mette Vixø Vistesen, Bestyrelsesformand for Biokemisk Forening, ph.d.-studerende ved gruppen for Cellestress og Overlevelse, Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter. metvis@cancer.dk

Biokemisk Forening har siden nytår udsendt et nyhedsbrev hver anden måned. Heri har man kunne finde et tematiseret udvalg af artikler, der har omhandlet emner såsom sociale mediers rolle i forskningsformidling samt de udfordringer man kan møde, hvis man forfølger en karriere i akademia. Foruden at blive præsenteret for disse nøje udvalgte artikler, giver nyhedsbrevet også en oversigt over nyheder fra Biokemisk Forening samt andre relevante nyhedskilder, og kommende møder og ansøgningsdeadlines vil være anført. 

Biokemisk Forening deltog ved det årlige møde i Videnskabernes selskab, som blev afhold d. 15. marts 2018. Her blev den forestående sammenlægning af the International Social Science Council (ISSC) og the International Council for Science (ICSU) forelagt. Beslutningen om sammenlægningen blev foretaget på sidste års generalforsamlinger i de respektive foreninger, men vil effektueres i løbet af dette år. Efter sammenlægningen vil foreningens navn blive the International Science Council (ISC). Biokemisk Forening er via vores repræsentantskab i the International Society of Biochemitry and Molecular Biology (IUBMB) medlem af ICSU og vil fortsæt være medlem af den fusionerede forening ISC.

Derudover er Biokemisk Forening også medlem af den europæiske organisation Federation of European Biochemical Societies (FEBS). Som medlem af Biokemisk Forening er man automatisk også medlem af de internationale foreninger. Disse har et væld af spændende møder, kurser og forskellige støttemuligheder som derved er tilgængelige for Biokemisk Forenings medlemmer. Både på vores hjemmeside samt ISC’s (nu stadig ICSU) og FEBS’s hjemmesider findes mere information herom. 

Biokemisk Forening er i år involveret i tre videnskabelige møder i 2018. Den årlige kongres i Federation of European Societies (FEBS) med titlen: Biochemistry Forever afholdes d. 7. – 11. juli 2018 i Prag, Tjekkiet. Kongressen indeholder en række symposier, workshops og plenum lectures med førende internationale forskere. Læs mere på https://2018.febscongress.org.

Danish Bioimaging Meeting and Bioimage Analysis Workshop afholdes d. 2.-3. oktober, 2018 på Syddansk Universitet, Odense, Danmark, og mange spændende speakers er allerede annonceret. Program og information om mødet kan findes på Foreningens hjemmeside http://www.biokemi.org.

Host-Pathogen Communication arrangeret af forskere i Irland, Israel og Danmark finder sted i Rehovot, Israel d. 11. – 14. november, 2018. Mere information om dette møde kan også findes på vores hjemmeside og på http://www.weizmann.ac.il/conferences/HPC2018/.

Biokemisk Forening tilbyder medlemmerne at ansøge om støtte til deltagelse i de to workshops om Bioimaging og Host-Pathogen Communication.

Artiklen blev bragt i BioZoom nr. 2 2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s